Forside
Oversigt
Søgeside
Bestilling
Nyheder

Admin

Voksne 11 emner.

Den fremtidsgodkendte folkekirke i tænkning og praksis
Birgitte Kragh Engholm

Hvordan lede et åbent bibelstudie?
Rebecca Manley Pippert

Katekumenatet. En metodebog om voksnes vej til tro
Elisabet Lindow

Kristendom med voksne
Marie K. Monrad og Bent R. Arendt

Om vuxnas väg in i församlingen
Malcolm Grundy

På rutinens brant
Mats Johansson og Urban Olander

Samtalerum
Camilla Funch og Karen Ringsmose

Sorggrupper i kirken. Når sorgen bæres sammen
Line Bjørn Hansen, Thomas Bjørn Hansen og Christian Juul Busch

Vil du døbes på denne tro? Om folk & folkekirke i samtale
Jens Rønn Sørensen

Vägar till tro
Raymond Fung og Georges Lemopoulos

Åndeligt venskab. Svaret på kirkens største udfordring
Tonny Jacobsen